Horečka / zvýšená teplota

Je dle WHO jedním z nejčastějších projevů, především pokud je vyšší než 37,5°C. Objevuje se až u 90% pacientů.


Kašel

Projevuje se hlavně v suché formě a může být až dráždivý.


Dušnost

Tento příznak je charakterizován jako subjektivní pocit problému s dechem. Pacient pociťuje tíhu na hrudi, nedostatek vzduchu či tzv. knedlík v krku. Obtížně se nadechuje či vydechuje, případně se jedná o kombinaci těchto fází.


Bolest svalů / kloubů

Nepříjemné, ač pro část pacientů (cca 15%) známé, mohou být bolesti svalů a kloubů.


Bolest hlavy / migrény

V některých případech se může projevit také bolest hlavy či migréna. Pokud je však bolest hlavy jediný symptom, který vás trápí, nebo na ní trpíte často i mimo pandemii, není třeba se příliš obávat. Vždy je nutné zvážit, zda jste přišli s nákazou do kontaktu.


Únava

Únava patří mezi časté projevy a postihuje zhruba třetinu nemocných.


Méně časté příznaky

Zimnice, závratě, nevolnost, průjem.


Samotná rýma není příznakem, který by svědčil o nákaze COVID-19.

POZOR: někteří jedinci mohou být přenašeči viru i v případě, aniž by jevili známky infekčního onemocnění

V případě podezření na nákazu, či příznaky koronaviru, prosím kontaktujte TELEFONICKY svého praktického lékaře, nebo příslušnou hygienickou stanici ve vašem regionu. Tyto subjekty vám poskytnou podrobné informace a doporučí další postup. Chovejte se jako potencionálně infekční a neohrožujte své okolí.

Pokud máte zdravotní potíže výše popsaného charakteru, více informací, co máte dělat, naleznete také na webu MZČR - https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-odpovedi/


Pro základní informace o onemocnění slouží bezplatná linka 1212